Vad är Personlig träning?
Personlig träning är 110% fokus på dig och vad du vill med din träning. Det kan vara så att du aldrig tränat innan och behöver hjälp att komma igång likaväl som du kan vara en elitmotinär som vill kapa minuter på milen. Oavsett din bakgrund och vad din målsättning är så kommer mitt fokus att vara säker och effektiv träning som tar dig mot ditt mål.

Först bokar vi en kostnadsfri konsultation, där går vi igenom din träningshistoria, eventuella skador, kost, nuvarande och önskat läge, vad din vision är och när du vill nå dit. Din träning kan vi genomföra i det egna hemmet och utomhus likaväl som vi kan förlägga den på gymet, det är dina önskningar som styr var vi kommer att befinna oss.

Nästa steg är att vi genomför olika tester valda utifrån vilka målen är, med detta som grund utformar jag sedan din individuella träningsplanering. Vi kommer under resans gång att utvärdera, följa upp och justera om det finns behov, allt för att säkerställa att du hela tiden utvecklas.

Jag ritar kartan och är kompassen, du är maskinen som tar dig till målet.
Är du redo? Nu kör vi!!